Vrijblijvend een adviesgesprek over jullie vitaliteitsbeleid?

Onze vitaliteitsexperts gaan graag met je in gesprek om te zien waar jullie uitdagingen liggen en hoe we gezamenlijk een vitaliteitsplan kunnen opstellen

Gemotiveerde work teams, een hogere productiviteit en een geconsolideerd werkgeversmerk zijn gevolgen van een goed vitaliteitsplan in bedrijven, aangezien deze punten rechtstreeks van invloed zijn op de tevredenheid van de werknemers.

Maar weet je wat dit begrip eigenlijk inhoudt en hoe het het gedrag van teams kan beïnvloeden? Dit artikel heeft tot doel deze kwesties te verduidelijken. Kijk hier eens naar!


Wat is een vitaliteitsbeleid?

Vitaliteitsbeleid is het beleid rondom verschillende aspecten en werkprocessen zoals de sfeer op de werkplek, interne communicatie, intermenselijke relaties, gezondheid en leiderschap. De manier waarop deze factoren door de werknemers worden waargenomen, beïnvloedt hun gedrag op een positieve of negatieve manier.

De cultuur van de organisatie, evenals haar belonings- en uitkeringsbeleid, gewoonten en normen, is ook een factor die sterk ingrijpt in het organisatieklimaat, aangezien de vorm van de voordelen of de mislukkingen van het managementsysteem van invloed zijn op het leven van de professionals en bepalend zijn voor hun mate van betrokkenheid bij de goede resultaten van de onderneming.

vitaliteitsbeleid

Een goed vitaliteitsplan heeft een positief effect op zowel de interne communicatie, gezondheid en productiviteit van jouw team.

Wat is een vitaliteitsbeleid?

Vitaliteitsbeleid is het beleid rondom verschillende aspecten en werkprocessen zoals de sfeer op de werkplek, interne communicatie, intermenselijke relaties, gezondheid en leiderschap. De manier waarop deze factoren door de werknemers worden waargenomen, beïnvloedt hun gedrag op een positieve of negatieve manier.

De cultuur van de organisatie, evenals haar belonings- en uitkeringsbeleid, gewoonten en normen, is ook een factor die sterk ingrijpt in het organisatieklimaat, aangezien de vorm van de voordelen of de mislukkingen van het managementsysteem van invloed zijn op het leven van de professionals en bepalend zijn voor hun mate van betrokkenheid bij de goede resultaten van de onderneming.

Wat is het verband tussen een goed vitaliteitsplan en productiviteit?

Als de collectieve reactie van de werknemers van invloed kan zijn op de resultaten in het bedrijf, betekent dit dat wanneer de werkruimte een aangename en niet-belastende omgeving is, de tendens is dat de professionals zich gemotiveerd voelen en meer produceren. Het vitaliteitsbeleid is het resultaat van de beslissingen van de bedrijfsleiders en hun manier van leidinggeven, die rechtstreeks van invloed zijn op de werknemer en zijn of haar gedrag beïnvloeden.

De bevordering van de kwaliteit vitaliteit op het werk is de belangrijkste motiverende factor en houdt rechtstreeks verband met het productiviteitsniveau van de teams. Werknemers die zich niet alleen gelukkiger voelen, maar ook gezonder, met voordelen die bij hun profiel passen, een billijke loon, deelname aan de resultaten en een goed carrièreplan, voelen zich meer gestimuleerd om mee te werken aan de groei van het bedrijf.

Dit komt omdat zij zich er een belangrijk deel van voelen en weten dat zij mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen en te groeien in hun loopbaan. Als het bedrijf dus een goed vitaliteitsplan biedt, met harmonie, zekerheid en kansen voor de werknemer, betekent dit een groot concurrentie verschil en wordt dit beschouwd als een pijler van de groei van de organisatie.

Een goed vitaliteitsbeleid heeft een positieve invloed op o.a.:

 • productiviteit
 • ziekteverzuim (tot wel 14% lager bij sommige van onze klanten)
 • meer verantwoordelijkheidsgevoel vanuit het personeel
 • prettigere werksfeer
 • betere interne communicatie

Hoe kan ik het vitaliteitsbeleid van mijn bedrijf verbeteren?

 1. 1
  Doe onderzoek naar het organisatieklimaat

  De eerste stap om het vitaliteitsbeleid bedrijven te verbeteren is na te gaan hoe de eisen van jouw werknemers zijn en of er veel conflicten zijn tussen teams. Deze informatie moet door de werknemers zelf worden verstrekt, via dialoog en enquêtes.

  Het doel is materiaal te verzamelen om een analyse van de werkelijkheid te maken, na te gaan hoe de relatie van de beroepsbeoefenaars met het bedrijf en tussen hen onderling is, en de punten te categoriseren die voor verbetering vatbaar zijn en ook die welke de organisatie al goed doet.

  Deze enquêtes hoeven niet noodzakelijkerwijs in de vorm van een vragenlijst te worden gehouden. Individuele of groepsbijeenkomsten en openheid, zodat de werknemers hun mening en idealen kenbaar maken, zijn ook belangrijk, niet alleen om het klimaat te diagnosticeren, maar ook om de medewerker te motiveren, die zich tevreden voelt omdat hij gehoord is.
 2. 2
  Bied voordeelprogramma's aan

  Als we het over uitvoeringsprogramma's hebben, hebben we het niet over de basics, zoals ziektekostenverzekering en voedseluitkering. Tegenwoordig worden dergelijke voordelen alleen gezien als een aanvulling op het salaris, waarmee de doelstellingen van productiviteit, motivatie en het vasthouden van talent niet worden bereikt.

  Daarom is het belangrijk te investeren in het vitaliteitsprogramma opstellen met creatieve en flexibele voordelen, zoals online sporten met collega's, flexibele werktijden of het dragen van uniformen naar gelang van het seizoen, kan een goed idee zijn. Ook andere voordelen kunnen worden aangeboden als beloning voor het bereiken van doelen.

  Ze kunnen aan de groep of individueel worden aangeboden, en zodra het doel is bereikt, worden ze omgezet in arbeidstijdverkorting, langere vakantie of een geldbonus. Zo blijft niet alleen de productiviteit binnen de verwachtingen, maar is de tendens ook dat de werknemer in harmonie met het team werkt, want samen wint iedereen.
 3. 3
  Stel echte doelen voor

  Als het de bedoeling is het organisatieklimaat te verbeteren met behulp van methoden van voordelen en beloningen voor goede prestaties op het werk, is het van essentieel belang dat de vastgestelde cijfers reëel zijn.

  De doelstellingen moeten haalbaar zijn binnen het gegeven tijdsbestek, anders kunnen zij averechts werken. Wanneer te veel van het team wordt verwacht, waardoor spanning ontstaat voor exorbitante resultaten, kan dit frustratie opwekken, waardoor de prestaties en de betrokkenheid van het hele team in het gedrang komen.

  Een ander belangrijk punt is met de werknemers te praten, tips te geven over hoe zij het vastgestelde doel kunnen bereiken en de werknemers steeds gemotiveerd te houden.
 4. 4
  Een feedback beleid vaststellen

  De feedback is een van de essentiële praktijken voor de duurzaamheid van het bedrijf en voor het cultiveren van een harmonieuze relatie tussen de organisatie en haar werknemers. Het doel is de vaardigheden van deze werknemers te verbeteren door de positieve punten te versterken, de prestaties te prijzen en te verbeteren wat nog niet op een bevredigend niveau is.

  Wanneer wordt gewezen op tekortkomingen in de taken en verbeterpunten van een beroepsbeoefenaar, moet ervoor worden gezorgd dat dit op een positieve manier gebeurt, waarbij in de eerste plaats wordt versterkt wat hij goed heeft gedaan en hoe belangrijk hij is voor het succes van het team.

  Maak hem kort daarna duidelijk dat hij hulp zal krijgen om zichzelf te verbeteren in wat nodig is. Zo toont de onderneming aan dat zij begaan is met de evolutie van het menselijk kapitaal.
 5. 5
  Integreer de nieuwe werknemers

  Wanneer een nieuwe werknemer deel begint uit te maken van een bedrijf, maken niet alle contractanten zich zorgen over het bevorderen van de integratie met de manier van werken en met de collega's. Dit is een grote fout en kan de opbouw van een goed organisatieklimaat in gevaar brengen.

  Elke professional die een organisatie binnenkomt, moet worden geïnformeerd over de doelstellingen, de verwachtingen en de positieve aspecten van de nieuwe eenheid, zodat hij/zij al weet wat hij/zij van de onderneming kan verwachten en hoe hij/zij zich moet gedragen.

  Socialisatie is ook zeer belangrijk en kan geschieden door middel van activiteiten die op meer dan één doel gericht zijn. Het bedrijf kan bijvoorbeeld aan het eind van de maand een heerlijk ontbijt verzorgen, zodat de werknemers met elkaar kunnen omgaan, terwijl de prestaties van de afgelopen weken worden gevierd.

Samen met een vitaliteitsexpert vrijblijvend kijken naar hoe het bij jouw bedrijf beter kan?

0 of 350
>